HORNBLENDE


Monoklin : selalu membentuk tiang, biasanya pendek, tetapi ada juga yang memanjang dan sebagian mineral pembentuk batuan kebanyakan berupa individu yang menyendiri, ada juga yang bergabung kompak dalam massa berbutir, berbentuk cabang berserabut.

Merupakan senyawa silisium oksida, terutama dari magnesia dan kapur (kalsium).

Tahan terhadap bekerjanya asam kecuali terhadap asamflourida.

Kekerasannya = 5 – 6

Berat jenisnya = 2,9 – 3,6

Berkilap kaca, kadang-kadang berkilap mutiara dan kadang-kadang ada yang berkilap satin.

Tembus cahaya dalam segala tingkatan.

Kadang-kadang tak berwarna atau putih, kebanyakan berwarna kelabu, hijau atau hitam dan cokelat.

Irisan tiang hornblende lebih ke arah bentuk jajaran genjang.

Belahan pada hornblende kebanyakan sangat sempurna dari arah tiang.

Iklan
%d blogger menyukai ini: